27/11/2022 - 22:00

מונדיאל 2022 , שלב הבתים 

  
28/11/2022 - 13:00

מונדיאל 2022 , שלב הבתים 

  
28/11/2022 - 16:00

מונדיאל 2022 , שלב הבתים 

  
28/11/2022 - 19:00

מונדיאל 2022 , שלב הבתים 

  
28/11/2022 - 22:00

מונדיאל 2022 , שלב הבתים 

  
29/11/2022 - 13:00

מונדיאל 2022 , שלב הבתים 

  
29/11/2022 - 16:00

מונדיאל 2022 , שלב הבתים 

  
29/11/2022 - 19:00

מונדיאל 2022 , שלב הבתים 

  
29/11/2022 - 22:00

מונדיאל 2022 , שלב הבתים 

  
30/11/2022 - 13:00

מונדיאל 2022 , שלב הבתים 

  
30/11/2022 - 16:00

מונדיאל 2022 , שלב הבתים 

  
30/11/2022 - 19:00

מונדיאל 2022 , שלב הבתים